THÔNG SUỐT - TRÁCH NHIỆM

Xây dựng các dự án thiết kế đa dạng với nhiều lĩnh vực khác nhau cần có sự thấu hiểu thông suốt các nguyên tắc tại IDESIGNS cùng năng lực kỹ thuật linh hoạt hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau của dự án thiết kế sản phẩm và cam kết với khách hàng hoàn thành 100% mục tiêu.

THẤU HIỂU - TỒN TẠI

Thực hiện thay khách hàng hoàn thiện các mảnh ghép không chỉ là nhiệm vụ đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của IDESIGNS dựa vào quan điểm WIN-WIN, khách hàng triển khai thương mại ý tưởng thành sản phẩm thu lợi nhuận đạt hiệu quả kinh doanh chúng tôi mới tồn tại có cơ hội thực hiện sứ mệnh của IDESIGNS.

GIẢI PHÁP - CÔNG CỤ

Không giới hạn về CAD/CAM/CAE tất cả nhanh chóng chính xác với những giải pháp đầu nghành, đi từ ý tưởng được xây dựng làm nền tảng đến thiết kế sản phẩm cuối cùng, tạo mẫu Prototype? sản phẩm thật? với công nghệ tạo mẫu nhanh và hàng loại phương pháp tạo ra mẫu cho nhiều mục đích khác nhau.

TẬP TRUNG VÀO NHỮNG GÌ QUAN TRỌNG, ĐƠN GIẢN, SÁNG TẠO

hãy nhấn vào tôi

DỰ ÁN GẦN ĐÂY TỪ - DỰ ÁN THIẾT KẾChúng tôi tự hào về công việc của chúng tôi

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔItất cả đều hài lòng

logo1logo2logo3logo4logo5