idesigns.vn
Hello,
my name is Hoangibi and I am founder and senior industry designer of the Idesigns Viet Nam company.

Address: 9th Floor, Vien Dong Building, No. 14 Phan Ton, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Phone: +84984089510

Email: info@idesigns.vn

Blog Tech

  • Date
  • Tháng Sáu 26, 2023

Kiểu dáng công nghiệp là gì?

Thực tiễn chuyên nghiệp về thiết kế sản phẩm, thiết bị, đối tượng và dịch vụ được hàng triệu người trên thế giới sử dụng mỗi ngày. Định nghĩa của chúng tôi về kiểu dáng công nghiệp Kiểu dáng Công nghiệp (ID) là phương pháp chuyên nghiệp để thiết kế các sản phẩm, thiết bị, …

Read More