idesigns.vn
Hello,
my name is Hoangibi and I am founder and senior industry designer of the Idesigns Viet Nam company.

Address: 9th Floor, Vien Dong Building, No. 14 Phan Ton, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Phone: +84984089510

Email: info@idesigns.vn

Giải Pháp | Dịch Vụ

  • Date
  • Tháng Tư 15, 2017

Thiết kế 3D sản phẩm

Sau giai đoạn hoàn tất phát thảo concept, hay có sản phẩm tương tự để cải tiến chúng tôi cung cấp cho khách hàng gói thiết kế 3D chi tiết cho sản phẩm có thể đi vào giai đoạn làm mẫu thực và chuẩn bị các tài liệu kỹ thuật để triển khai sản xuất …

Read More