idesigns.vn
Hello,
my name is Hoangibi and I am founder and senior industry designer of the Idesigns Viet Nam company.

Address: 9th Floor, Vien Dong Building, No. 14 Phan Ton, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Phone: +84984089510

Email: info@idesigns.vn

Inspiration

  • Date
  • Tháng Tư 15, 2017

Phân Tích & Mô Phỏng

Một phần rất quan trọng trong quy trình thiết kế các chi tiết và thành phần lắp ráp trên sản phẩm, vai trò kiểm nghiệm các yêu cầu thiết kế có đáp ứng sự hoạt động hoàn hảo hay không?  ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ và hoàn thiện của các giải pháp …

Read More