idesigns.vn
Hello,
my name is Hoangibi and I am founder and senior industry designer of the Idesigns Viet Nam company.

Address: 9th Floor, Vien Dong Building, No. 14 Phan Ton, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Phone: +84984089510

Email: info@idesigns.vn

Interior

  • Date
  • Tháng Tư 15, 2017

PROTOTYPE

Hoàn tất kiểm chứng khâu thiết kế hay ngay giai đoạn concept khách hàng có thể có được nguyên mẫu hoàn chỉnh và chính xác để kiểm tra tất tần tật các vấn đề về thiết kế hoặc lắp ráp có thể xảy ra, các điểm chưa phù hợp trong ngoại quan hình dáng tổng …

Read More