idesigns.vn
Hello,
my name is Hoangibi and
I am founder and senior industry designer of the Idesigns Viet Nam company.

Address: 9th Floor, Vien Dong Building, No. 14 Phan Ton, Da Kao Ward,
District 1, Ho Chi Minh City


Phone: +84 984 089510

info@idesigns.vn

Giới thiệu

Idesigns là đơn vị chuyên trách trong cung ứng các giải pháp về phát triển sản phẩm và thiết bị phục vụ cho phòng Lab, chúng tôi có chuyên môn cao và vận hành hệ thống nhân lực hệ thống mạng đảm bảo năng lực thực hiện cho các dự án khác nhau từ phía khách hàng.

Với tiêu chí ” ý tưởng là cốt lõi sáng tạo làm nền tảng ” và luôn duy trì năng lượng sáng tạo để tạo ra các giá trị cao trên từng sản phẩm và dịch vụ mà Idesigns cam kết với khách hàng của mình.

Chúng tôi có hơn 5 năm chính thức hiện diện ở thị trường với cương vị Idesigns mang giải pháp đến các khách hàng của mình cả trong và ngoài nước, với các nhóm giải pháp mà chúng tôi đang cung cấp gồm:

  • Thiết kế sản phẩm mới
  • Thiết kế ngược và cải tiến sản phẩm
  • Nguyên mẫu và hoàn thiện nguyên mẫu
  • Thiết bị cho phòng Lab
  • Đào tạo về thiết kế sản phẩm
Evolution of an Idea