idesigns.vn
Hello,
my name is Hoangibi and I am founder and senior industry designer of the Idesigns Viet Nam company.

Address: 9th Floor, Vien Dong Building, No. 14 Phan Ton, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Phone: +84984089510

Email: info@idesigns.vn

Image

  • Date
  • Tháng Tư 18, 2017
  • In
  • Author

Khẩu Trang Điện Tử

Các ý tưởng về các thiết bị chăm sóc sức khỏe cá nhân sẽ giúp cho cuộc sống của bạn và người thân tốt hơn, các sản phẩm ngày nay khá rộng và phổ biến đến mức chúng ta dễ dàng tìm thấy mọi thứ trong suy nghĩ, Chúng tôi phát thảo kiểu dáng cho …

Read More