idesigns.vn
Hello,
my name is Hoangibi and I am founder and senior industry designer of the Idesigns Viet Nam company.

Address: 9th Floor, Vien Dong Building, No. 14 Phan Ton, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Phone: +84984089510

Email: info@idesigns.vn

Text

  • Date
  • Tháng Tư 18, 2017
  • In
  • Author

Game contro FW

Ngày nay các sản phẩm Game đang dần quan tâm đến những trải nghiệm của người dùng hơn bao giờ hết, các sản phẩm với nhiều nội dung hơn cùng hỗ trợ chất lượng hiển thị lên đến 8k, công nghệ VR cũng được tích hợp và dần phổ cập đến mọi người dùng. ý …

Read More