idesigns.vn
Hello,
my name is Hoangibi and I am founder and senior industry designer of the Idesigns Viet Nam company.

Address: 9th Floor, Vien Dong Building, No. 14 Phan Ton, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Phone: +84984089510

Email: info@idesigns.vn

Aupot Robot

Dự án phát triển loại Robot cho dự án innovation day của PCB GraphTech,

tập trung vào phát triển sàn phẩm mới đột phá về thiết kế với các tính năng dựa trên nền tảng Aduino nguồn mở, bắt đầu hình ảnh về các thiết kế.

Chúng tôi phát triển ngay từ kiểu dáng và lên phương án cho các thành phần bên ngoài và PCB phải phát triển mới

Tính toán tối ưu bên trong không gian nhỏ với các hình dáng vật lý của các thành phần chi tiết nhựa, đảm bảo không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra.

Sau khi hoàn thiện các thiết kế các thành phần chi tiết nhựa nhanh chóng tạo ra trong thời gian rất ngắn với công nghệ in 3D tiên tiến, rút ngắn quá trình ra sản phẩm thực tế.

Các mô hình đã thực sự sẵn sàng để mang đi hoàn thiện bề mặt, sơn, mạ, in chuyển nước, in chuyển nhiệt như sản phẩm thương mai cuối cùng

Hoàn tất các lắp ráp sản phẩm và kiểm tra cuối cùng các vấn đề của thiết kế, 

Dĩ nhiên, cần bắt đầu giai đoạn kiểm nghiệm các vấn đề của thiết kế tổng thể, vận hành thử và đóng gói sản phẩm.