idesigns.vn
Hello,
my name is Hoangibi and I am founder and senior industry designer of the Idesigns Viet Nam company.

Address: 9th Floor, Vien Dong Building, No. 14 Phan Ton, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Phone: +84984089510

Email: info@idesigns.vn

Ibino

CEO

Chúng tôi ở đây để giúp sản phẩm của bạn trở nên cách biệt với phần còn lại, hướng đến mục tiêu định hình nên quy chuẩn mới về giải pháp phát triển sản phẩm và giúp đỡ thế hệ nền tảng.

Facebook
instagram
behance

flow of inspiration

idea.

ý tưởng với iDESIGNS là khởi nguồn cho mọi khái niệm, định hình nên và sinh ra các kiến tạo khác biệt và duy nhất cho mỗi điểm nhảy của dòng cảm hứng,  được rèn luyện bên trong tâm trí nhà thiết kế mỹ thuật công nghiệp.

product design

create.

Create là biến các ý tưởng dần đi đến hiện thực, một sản phẩm thực bằng các giải pháp riêng dựa trên kinh nghiệm và sự đam mê ở mỗi bước đi làm nên một sản phẩm, mang  giá trị khác biệt và hữu dụng từ nhà thiết kế của chúng tôi.